ჯანსაღი ცხოვრების მეორე წესი

 

2010-spring-wallpaper_1440x900_76659

ადამიანის ჯანმრთელობას 3 ძირითადი გარე ფაქტორი განაპირობებს – საკვები, ჰაერი და წყალი. სამწუხაროდ, ჩვენ კაცობრიობამ ბოლო 2 საუკუნეში ეს სამივე გარე ფაქტორი მოვწამლებთ. წარმოგიდგენიათ?! ის რის გარეშეც სიცოცხლე არ შეგვიძლია – მოვწამლეთ და უფრო მეტიც, ამას ჯერ კიდევ ვერ ვიაზრებთ ბოლომდე და იგივეს ვაგრძელებთ. მაგრამ ამ თემას არ განვავრცობ ამჯერად… ცოტა უფრო დადებითზე გადავალ, რაც ჯერ კიდევ რაღაც მაინც შემოგვრჩა.

გარდა ჯანსაღი საკვების, ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზმისთვის ჯანსაღი ჰაერი, რაც დროთა განმვლობაში სულ უფრო და უფრო ცოტა რჩება, იმ გაგებით რომ დაბინძურება მატულობს, ახალ ნაცრისფერ შენობებთან ერთად, რომლებიც ცვლიან ცოცხალ არსებებს და ჩვენი ფილტვების განუყოფელ ნაწილს – ხეებს. თუმცა ჯერ კიდევ შემორჩა ხეები ქალაქ-გარეთ და ამინდების დათბობასთან ერთად ვიტყოდი რომ აუცილებელია “ჰაერზე” გასვლა ანუ ქალაქ-გარეთ იქ სადაც მანქანების ხმაური ვერ აღწევს.

Continue reading